Auto thay đổi trạng thái chiến dịch theo giá trị thanh toán của khách hàng trên Getfly 3.0

Getfly 3.0

294 lượt xem

2020-05-27 13:59:13

 

Yêu cầu: Auto tự động chuyển trạng thái cơ hội trong chiến dịch théo từng mức giá trị đơn hàng.

Ví dụ: Khách hàng thanh toán đạt từ 1.000.000 sẽ chuyển trạng thái trong chiến dịch là Bạc

Cách làm:

B1: Vào F3 chọn Marketing automation thêm mới

B2: Nhập tên quy trình auto

B3: Chọn hành động thanh toán đơn hàng, điều kiện là tổng giá trị mua ( số tiền khách hàng đã mua từ trước tới giờ), nhập thời gian muốn áp dụng, nhập số tiền 1.000.000

B3: Chọn hệ quả: thay đổi trạng thái trong một chiến dịch, nhập tên chiến dịch và trạng thái muốn thay đối.

* Lưu ý: Nếu anh/chị muốn thay đổi trạng thái với mỗi giá trị khác nhau sẽ xây dựng 1 auto quy trình tương tự, nhập số tiền và trạng thái cơ hội tương ứng.

 

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)