Tổng quan về KPI chiến dịch trên Getfly

KPI chiến dịch

148 lượt xem

2023-09-08 11:12:02

1. Giới thiệu về KPI chiến dịch

 KPI Chiến dịch là bản báo cáo thống kê chi tiết các hoạt động trong một chiến dịch trong khoảng thời gian lọc KPI Chiến dịch giúp anh chị đánh giá hiệu quả của các chiến dịch mà anh chị đã tạo, mình đang chăm sóc khách hàng nào, đến trạng thái nào, doanh thu từ đấy là bao nhiêu.

Lưu ý:

+ Nếu được phân quyền truy cập vào KPI chiến dịch thì chỉ xem được KPI chiến dịch mà mình là người quản lý hoặc tham gia.

+ Theo logic hệ thống thì trưởng phòng sẽ không xem được KPI chiến dịch của nhân viên cấp dưới.

+ Nếu được phân quyền xem tất cả thì sẽ xem được KPI chiến dịch của toàn bộ chiến dịch trên hệ thống.

2. Cách truy cập vào KPI chiến dịch.

Anh/ chị trỏ chuột vào KPI F7 chọn KPI Chiến dịch:

3. Tổng quan KPI chiến dịch

(1)Lựa chọn điều kiện lọc xem theo chiến dịch mà anh chị muốn thống kê.

(2)Lựa chọn thời gian xem theo tuần, tháng, năm hoặc thời gian khác. Mặc định ở tài liệu này tôi xem theo tháng này.

Biến động doanh số trong chiến dịch:

Biểu đồ này giúp anh chị biết được những biến động về doanh số trong chiến dịch theo khoảng thời gian anh chị xem. Ví dụ nếu anh chị xem theo tháng thì sẽ là biến động doanh số trong tháng đấy qua các tuần.

Thống kê cơ hội

Biểu đồ này sẽ thống kê các cơ hội trong chiến dịch theo phương pháp tiếp cận mà anh chị đã setup khi tạo chiến dịch. Giúp anh chị biết được ở bước tiếp cận đấy đang có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu cơ hội vẫn đang ở bước tiếp cận đầu tiên, bao nhiêu cơ hội đang ở bước tiếp cận cuối cùng bằng cách di chuột vào từng bước tiếp cận.

Hiện trạng

Biểu đồ đầu tiên:  giúp anh chị biết được chiến dịch này đang có bao nhiêu cơ hội đã thành công, bao nhiêu cơ hội đã thất bại và còn bao nhiêu cơ hội đang tiến hành chăm sóc, xử lý. Tỷ lệ giữa thành công, thất bại và đang tiến hành là bao nhiêu, trạng thái nào đang chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Biểu đồ thứ hai:  giúp anh chị biết được xác xuất thành công của cơ hội trong chiến dịch dựa vào tỷ lệ của các phương pháp tiếp cận khi anh chị tạo chiến dịch hoặc khi đánh giá tỷ lệ thành công trong chi tiết cơ hội. Anh chi cũng có thể di chuột vào từng xác xuất để biết xem hiện có bao nhiêu cơ hội nằm trong xác xuất đấy

Số lượng khách hàng trong chiến dịch

Thống kế được số lượng khách hàng trong chiến dịch theo tiêu chí là cơ hội đã đăng ký và cơ hội chưa đăng ký.

Cơ hội đã đăng ký là cơ hội đã có người phụ trách còn cơ hội chưa đăng ký là cơ hội chưa có người phụ trách. Và liệt kê chi tiết những cơ hội đấy đang ở bước tiếp cận nào, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Anh chị cũng có thể ấn vào con số để xem chi tiết danh sách những cơ hội đấy.

4. KPI nhân viên trong chiến dịch

Biểu đồ thống kê tổng số doanh thu, số cơ hội đăng ký, cơ hội thành công hay thất bại của những nhân viên tham gia vào chiến dịch đấy.

Anh chị có thể bỏ tích chọn doanh thu để xem thống kê số lượng cơ hội đăng ký, cơ hội thành công hoặc thất bại của nhân viên. Và click vào từng nhân viên để xem chi tiết những số liệu đấy.

Bảng khách hàng phụ trách trong chiến dịch

Bảng danh sách khách hàng do nhân viên phụ trách chi tiết theo từng bước của phương pháp tiếp cập khi anh chị tạo chiến dịch. Và doanh số mà nhân viên đem lại trong chiến dịch là bao nhiêu, chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số doanh số đem về. Anh chị cũng có thể ấn vào con số để xem chi tiết danh sách cơ hội và tải xuống bảng danh sách khách hàng phụ trách trong chiến dịch này.

5. KPI khách hàng trong chiến dịch

Biểu đồ số cơ hội tạo ra theo thời gian

Biểu đồ giúp anh chị biết được sự tăng trưởng số lượng khách hàng trong chiến dịch theo khoảng thời gian lọc, ở đây là qua mỗi tuần. Và biểu đồ số lượng cơ hội tạo ra theo các bước trong phương pháp tiếp cận, người phụ trách cơ hội đó là nhân viên nào, số lượng cơ hội của những người phụ trách là bao nhiêu.

Kết quả

Biểu đồ thể hiện trạng thái của những cơ hội trong chiến dịch, số lượng và tỷ lệ cơ hội đang tiến hành, bao nhiêu cơ hội thành công và bao nhiêu cơ hội thất bại.

Danh sách của những khách hàng đấy, ai là người phụ trách khách hàng này, trạng thái của cơ hội, những công việc hoàn thành và đang thực hiện liên quan đến cơ hội đấy. Anh chị cũng có thể ấn vào tên cơ hội để xem chi tiết cơ hội đó và tải danh sách kết quả để làm báo cáo.
Đơn hàng trong kỳ

Danh sách các đơn hàng được tạo ra từ các cơ hội trong chiến dịch. Anh chị sẽ biết những cơ hội nào đã mua hàng, giá trị là bao nhiêu, ngày mua hàng và trạng thái của đơn hàng là gì. Anh chị cũng có thể click vào tên khách hàng để xem chi tiết cơ hội và đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng đấy.

Dấu hiệu thất bại

Biểu đồ thể hiện lý do thất bại của các cơ hội thất bại trong chiến dịch. Một số lý do dẫn đến thất bại như có đối thủ cạnh tranh, giá quá cao, không chăm sóc khách hàng, không hứng thú, không phù hợp, không tiếp cận được, không trả lời được khách hàng, không đúng lịch hẹn. Giúp anh chị biết được lý do, nguyên nhân thất bại nào là chủ yếu.

Hệ thống cũng thống kê cho anh chị danh sách khách hàng thất bại theo ngành nghề. Và anh chị có thể tải xuống danh sách khách hàng này để theo dõi.

Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)