Tính năng bộ lọc khách hàng

HDSD Getfly cơ bản

55 lượt xem

2024-04-01 03:58:02

I- Định nghĩa:

Bộ lọc khách hàng là kết quả lưu trữ khi người dùng tìm kiếm lọc thông tin. Trên hệ thống Getfly có 2 loại bộ lọc: Bộ lọc danh sách Khách hàng upload theo file, bộ lọc tự tạo

II- Chức năng:

  1. Bộ lọc danh sách Khách hàng upload theo file: Lưu lại danh sách Khách hàng được upload bằng file theo thời gian upload
  2. Bộ lọc tự tạo: Lưu lại thông tin lọc khách hàng theo điều kiện của người dùng cần tìm kiếm. Bộ lọc có tính năng chia sẽ cho toàn hệ thống cùng xem và chế độ bộ lọc cá nhân (chỉ user tạo ra bộ lọc đó mới có thể xem và chọn được bộ lọc đó)

III- Hướng dẫn sử dụng:

  1. Bộ lọc danh sách Khách hàng upload theo file: Khi người dừng upload file khách hàng lên hệ thống thì hệ thống sẽ lưu toàn bộ danh sách khách hàng vừa upload theo file thành 1 bộ lọc có hiện đầy đủ thời gian upload.

Truy cập F2 (màn hình danh sách khách hàng) => Mục chọn bộ lọc (nằm cạnh khung tìm kiếm)

Vị trí tính năng bộ lọc khách hàng trên hệ thống 4.0

Phiên bản 4.0 sẽ hiện rõ dữ liệu upload theo thời gian

 Vị trí tính năng bộ lọc khách hàng trên hệ thống 6.0:     

Phần bộ lọc file upload khách hàng ở giao diện 6.0 sẽ thể hiện rõ người upload file, thời gian upload và có thêm chức năng cài đặt mặc định bộ lọc. 

Khi người dùng chọn 1 bộ lọc làm bộ lọc mặc định thì hệ thống sẽ hiện những khách hàng trong danh sách bộ lọc này mỗi khi người dùng truy cập vào tính năng danh sách khách hàng.

2. Bộ lọc tự tạo: 

Khi người dùng tìm kiếm lọc những thông tin kép, để lưu lại thao tác tìm kiếm thì người dùng có thể lưu lại bộ lọc đó bằng cách tạo bộ lọc. 

Thao tác: Lọc thông tin cần tìm kiếm ( Ví dụ lọc khách hàng thuộc nhóm pha chế do Tài khoản CKTL phụ trách) 

Chọn biểu tượng tìm kiếm nâng cao => Tạo bộ lọc => Đặt tên bộ lọc => Cài đặt chia sẻ bộ lọc hoặc không (công khai cho tất cả user hệ thống cùng xem hoặc để bộ lọc riêng tư chỉ user tạo mới có thể xem được bộ lọc) => Chọn tạo bộ lọc để lưu lại bộ lọc 

Bộ lọc sẽ được lưu lại trong khung chọn bộ lọc

=> Giao diện phần tạo bộ lọc của phiaản bản 4.0 và 6.0 sẽ giống nhau.

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

0/5 (0 lượt)