Sinh nhật khách hàng

Khách hàng

343 lượt xem

04/01/2018

Để lọc các Kh có sinh nhật trong 1 tháng , anh chị vào phần tìm kiếm nâng cao, ô sinh nhật tìm kiếm theo mẫu

Ví dụ: để tìm KH sinh nhật trong tháng 1 thì gõ /01/ 

Hệ thống tìm kiếm và trả về các Kh có sinh nhật trong tháng 1

Hình minh họa

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan