Hướng dẫn upload và những lưu ý khi upload đơn hàng trên 6.0

HDSD Getfly cơ bản

39 lượt xem

2024-04-09 04:49:41

 

 

 

Hiện tại trên hệ thống hỗ trợ thêm mới nhiều đơn hàng 1 lúc bằng cách upload đơn hàng bằng file excel (Giới hạn mỗi lần upload tối đa 1000 Đơn hàng).

Để có thể thao tác upload đơn hàng, trước tiên anh/chị cần kiểm tra phân quyền. Cần phải được phân quyền Import đơn hàng. Nếu không có quyền này, bạn báo với admin phần quyền để upload đơn hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Để upload đơn hàng, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Vào Bàn hàng (F4) --> chọn Tải lên danh sách -->  Download Mẫu upload Getfly

Bước 2: Tại file excel tải về, anh/chị điền đầy đủ các thông tin sau để upload đơn hàng được thành công:

- Không xóa cột hay thay đổi các thứ tự cột trong file mẫu upload

- Các trường thông tin cơ bản bắt buộc phải điền: ngày đặt hàng, mã đơn hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, người thực hiện, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền.

- Các trường thông tin có thể hoặc không điền: 

+ Mã kho, mã vận đơn (Nếu sử dụng module kho)

+ Mô tả, VAT%, CK%, CK (đ), các loại phí,... (nếu có)

+ Các trường mở rộng

- Trường hợp 1 đơn có 1 sản phẩm: Điền đơn hàng trên 1 dòng.
- Trường hợp 1 đơn có nhiều sản phẩm:
+ Thông tin liên quan đến đơn hàng: mã đơn hàng, ngày đặt hàng, mã đơn hàng, thông tin khách hàng, người thực hiện, doanh thu, doanh số: Chỉ ghi 1 dòng và ở dòng đầu tiên của đơn.
+ Thông tin liên quan đến sản phẩm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền,... ghi làm nhiều dòng, mỗi dòng là một sản phẩm, thẳng cột với nhau

- Người thực hiện đơn hàng: tên đăng nhập vào hệ thống của nhân viên do tài khoản admin tạo ra.

- Trường hợp thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm chưa tồn tại trên hệ thống, anh/chị vẫn điền thông tin và upload hệ thống Getfly sẽ tự động thêm mới khách hàng hoặc tạo mới sản phẩm. 

Bước 3: Sau khi điền xong file anh/chị lưu lại và thao tác upload đơn hàng lên hệ thống.

Nếu tất cả các đơn hàng trong file đã thanh toán thì tích chọn: tự động thanh toán đơn hàng. Nếu chưa thanh toán thì bỏ tích chọn.

(1) Những đơn hàng được upload lên từ file sẽ được áp dụng chạy theo kịch bản automation có điều kiện liên quan.

(2) Thông tin mới sẽ được cập nhật ghi đè nếu trùng mã

(3) Nếu các đơn hàng chưa được điền thanh toán 

Lưu ý: 

Khi anh/chị upload đơn hàng bị hệ thống báo bỏ qua: Vấn đề này xảy ra khi "Mã Đơn Hàng" trong file upload đã trùng với 1 mã đơn hàng đã có trên hệ thống nên đơn hàng này bị bỏ qua. Anh/chị kiểm tra và đổi lại mã đơn hàng upload lại lên hệ thống là được.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

0/5 (0 lượt)