Hướng dẫn upload Đơn hàng trên Getfly 4.0

HDSD Getfly cơ bản

28 lượt xem

2023-10-25 11:28:03

 

 

Hiện tại trên hệ thống hỗ trợ thêm mới nhiều đơn hàng 1 lúc bằng cách upload đơn hàng bằng file excel (Giới hạn mỗi lần upload tối đa 1000 Đơn hàng).

Để có thể thao tác upload đơn hàng, trước tiên anh/chị cần kiểm tra phân quyền. Cần phải được phân quyền Import đơn hàng. Nếu không có quyền này, anh/chị báo với admin phần quyền để upload đơn hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Để upload đơn hàng, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Vào Bàn hàng (F4) --> chọn Tải lên danh sách -->  Download Mẫu upload Getfly

Bước 2: Tại file excel tải về, anh/chị điền đầy đủ các thông tin sau để upload đơn hàng được thành công:

- Các trường thông tin cơ bản bắt buộc phải điền: ngày đặt hàng, mã đơn hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, người thực hiện, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền

- Các trường thông tin có thể hoặc không điền: 

+ Mã kho, mã vận đơn (Nếu sử dụng module kho)

+ Mô tả, VAT%, CK%, CK (đ), các loại phí,... (nếu có)

+ Các trường mở rộng

- Trường hợp 1 đơn có 1 sản phẩm: Điền đơn hàng trên 1 dòng.
- Trường hợp 1 đơn có nhiều sản phẩm:
+ Thông tin liên quan đến đơn hàng: mã đơn hàng, ngày đặt hàng, mã đơn hàng, thông tin khách hàng, người thực hiện, doanh thu, doanh số: Chỉ ghi 1 dòng và ở dòng đầu tiên của đơn.
+ Thông tin liên quan đến sản phẩm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền,... ghi làm nhiều dòng, mỗi dòng là một sản phẩm, thẳng cột với nhau

- Người thực hiện đơn hàng: tên đăng nhập vào hệ thống của nhân viên do tài khoản admin tạo ra.

- Trường hợp thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm chưa tồn tại trên hệ thống, anh/chị vẫn điền thông tin và upload hệ thống Getfly sẽ tự động thêm mới khách hàng hoặc tạo mới sản phẩm. 

Bước 3: Sau khi điền xong file anh/chị lưu lại và thao tác upload đơn hàng lên hệ thống.

Nếu tất cả các đơn hàng trong file đã thanh toán thì tích chọn: tự động thanh toán đơn hàng. Nếu chưa thanh toán thì bỏ tích chọn.

 

Lưu ý: 

Khi anh/chị upload đơn hàng bị hệ thống báo bỏ qua: Vấn đề này xảy ra khi "Mã Đơn Hàng" trong file upload đã trùng với 1 mã đơn hàng đã có trên hệ thống nên đơn hàng này bị bỏ qua. Anh/chị kiểm tra và đổi lại mã đơn hàng upload lại lên hệ thống là được.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)