Có thể upload đơn hàng lên hệ thống Getfly 3.0 được không?

Getfly 3.0

260 lượt xem

2018-01-16 17:41:31

 

 

 

Hệ thống cho phép anh/chị  upload đơn hàng lên hệ thống. Nhưng trước tiên để upload đơn hàng lên hệ thống anh/chị cần phải dowload file excell mẫu trên hệ thống xuống trước, nhập đầy đủ thông tin tại các trường có trong file excell mẫu đó, sau đó chọn " tải lên danh sách --> Tải lên.

Note: Hãy đọc các chú thích màu đỏ để tránh xảy ra những nhầm lẫn không mong muốn trong quá trình upload đơn hàng bằng file excell lên hệ thống.

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)