[Getfly 4.0] Các dữ liệu trước đó liên quan đến khách hàng có bị xóa theo khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống Getfly không?

HDSD Getfly cơ bản

65 lượt xem

2024-01-08 05:02:34

Chào anh/chị,

Khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống sẽ có các mục liên quan đến khách hàng sẽ được xóa vĩnh viễn với khách hàng và có những mục vẫn còn được lưu trữ trên hệ thống cụ thể như sau:

1. Các thông tin bị xóa  

- Các thông tin của khách hàng tại phần khách hàng F2

- Cơ hội liên quan đến khách hàng: 

- Các thông báo liên quan tới khách hàng: 

- Các email, Các cuộc gọi trên trong mục tổng đài đến khách hàng

- Báo giá, lịch đi tuyến liên quan trước đó của khách hàng sẽ xóa hẳn trên hệ thống khi xóa khách hàng

- Các ticket liên quan đến khách hàng cũng sẽ được xóa hẳn trên hệ thống:

2. Các thông tin vẫn được lưu trữ trên hệ thống

- Khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống thì hợp đồng, đơn hàng liên quan đến khách hàng vẫn được ghi nhận trên hệ thống nhưng khi click vào chi tiết khách hàng trong đơn hàng hoặc hợp đồng đó sẽ không xem lại được chi tiết khách hàng đó nữa.

- Các công việc tạo ra với liên quan tới khách hàng vẫn còn trên hệ thống nhưng sau khi xóa hẳn khách hàng sẽ mất phần ghi nhận khách hàng liên quan đến công việc đó: 

- Các phiếu thu, phiếu chi liên quan đến khách hàng vẫn còn lưu trữ trên hệ thống nhưng sẽ xóa hẳn phần khách hàng liên quan khi khách hàng này xóa hẳn khỏi hệ thống. 

 

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)