Cách lọc khách hàng theo mối quan hệ và thời gian tạo khách hàng

Đào tạo mindset

195 lượt xem

20/02/2020

Cách lọc khách hàng theo mối quan hệ và thời gian tạo khách hàng :

1.  Ở màn hình Khách hàng ( F2) , anh/chị Click vào biểu tượng hình mũi tên trỏ xuống cạnh chữ " Tìm kiếm"


2. Màn hình chọn điều kiện tim kiếm sẽ hiện ra,  kéo xuống tìm trường " Mối quan hệ" , sau đấy chọn  mối quan hệ muốn tìm kiếm


3. Sau đấy kéo xuống tìm trường " Thời gian  tạo khách hàng " nhập thời gian muốn tìm kiếm


2. Sau khi nhập xong thời gian, thì Click vào chữ " Tìm kiếm" để hệ thống hiển thị ra kết quả danh sách  khách hàng 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan