Cách lọc khách hàng theo mối quan hệ và thời gian tạo khách hàng

Đào tạo mindset

503 lượt xem

2020-02-20 16:36:39

Cách lọc khách hàng theo mối quan hệ và thời gian tạo khách hàng :

1.  Ở màn hình Khách hàng ( F2) , anh/chị Click vào biểu tượng hình mũi tên trỏ xuống cạnh chữ " Tìm kiếm"


2. Màn hình chọn điều kiện tim kiếm sẽ hiện ra,  kéo xuống tìm trường " Mối quan hệ" , sau đấy chọn  mối quan hệ muốn tìm kiếm


3. Sau đấy kéo xuống tìm trường " Thời gian  tạo khách hàng " nhập thời gian muốn tìm kiếm


2. Sau khi nhập xong thời gian, thì Click vào chữ " Tìm kiếm" để hệ thống hiển thị ra kết quả danh sách  khách hàng 


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)