Cách thêm mới sản phẩm

Đào tạo mindset

452 lượt xem

2020-02-10 13:52:15

 Cách thêm mới sản phẩm trên hệ thống Getfly:

1. Để chuột vào module Bán hàng ( F4) chọn mục sản   phẩm


2. Click vào " Thêm  mới" để tạo mới sản  phẩm


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)