Auto sau 1 năm thì chuyển nhóm khách hàng sang nhóm khác

Đào tạo mindset

418 lượt xem

2020-04-23 09:07:34

Auto sau 1 năm thì chuyển nhóm khách hàng sang nhóm  khác 

1. Vào màn hình Marketing Automain nhấn " Thêm mới " Auto


2. Cài đặt Automation

- Đặt tên cho Auto 


- Cài đặt phần hành động


+ Chọn hành động " Chỉnh sửa thông tin khách hàng "
+   Ở mục " Với điều kiện": chọn " Nhóm khách hàng" chọ tiếp IN, sau đấy chọn nhóm khách hàng ban đầu - Cài đặt phần hệ quả

+ chọn  hệ quả " Cập nhật thông tin của khách hàng " 


 Ở mục ĐỢI nhập  365 ( 365 ngày tương ứng  với 1 năm)

 Kéo xuống trường Nhóm khách hàng chọn " Cập nhật mới" và chọn Nhóm khách hàng muốn chuyển sau 1 năm


- Lưu Automation và bật AutomationBài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)