Theo dõi chiết khấu đơn hàng và hoa hồng được chia cho khách

Bán hàng

486 lượt xem

2020-06-10 10:18:03

Để theo dõi cụ thể số tiền chiết khấu đơn hàng cho khách cũng như số tiền hoa hồng chia cho khách trong chính đơn hàng đó.

Anh/chị có thể sử dụng phần chiết khấu sản phẩm và chiết khấu tổng đơn hàng:

- Đối với chiết khấu cho sản phẩm: sẽ chính là phần chiết khấu đơn hàng cho khách

- Đối với chiết khấu tổng đơn hàng: sẽ chính là phần hoa hồng trả khách

Cụ thể như sau: Đơn hàng có doanh số 100.000

-  Số tiền 2.000 chính là số tiền chiết khấu đơn hàng cho khách

-  Số tiền 7.000 tổng chiết khấu đơn hàng

- Số tiền hoa hồng trả khách chênh lệch giữa 2 khoản chiết khấu: 5.000


Ngoài ra, nếu muốn theo dõi trực tiếp, anh/chị cũng có thể tạo thêm 2 trường liên quan ở đơn hàng: Chiết khấu và Hoa hồng.

Khi lên đơn hàng anh/chị có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào 2 trường này để theo dõi:


Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)