Quy trình duyệt đơn hàng

Đào tạo mindset

344 lượt xem

20/12/2019

Chào anh/chị, để có thể sử dụng được quy trình duyệt đơn hàng đối với các đơn hàng trên hệ thống, anh/chi có thể thao tác như sau:

1, Bật quy trình duyệt đơn hàng

Anh/chị Admin vào phần Cài đặt --> CRM --> Chọn "Sử dụng quy trình duyệt Đơn hàng" tích "Có"

P/s: Ngoài ra anh/chị có thể lựa chọn "Không cho phép chỉnh sửa đơn hàng khi đã duyệt"


2, Phân quyền duyệt đơn hàng cho nhân viên

+ Anh/chị vào Phân quyền => chọn "Danh sách người dùng" Chọn nhân viên mình muốn phân quyền Duyệt đơn hàng => Tích quyền Duyệt đơn hàng 


3, Lưu ý

Anh/chị lưu ýAi có quyền duyệt đơn hàng (không có quyền xem tất cả đơn hàng) thì có thể tạo được đơn hàng cho các bạn thuộc phòng ban của mình và cũng sẽ xem được các đơn hàng mà người thực hiện là các bạn thuộc phòng ban của mình trực thuộc anh/chị nhé!

Chúc anh/chị thao tác thành công!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan