Hướng dẫn tích hợp tổng đài Mộc trên Getfly 4.0

Tổng đài - Call Center

74 lượt xem

2023-09-11 11:36:04

 

 

Để tích hợp tổng đài Mộc vào Getfly, anh/chị thực hiện như sau: 

B1: Liên hệ Getfly để được hỗ trợ mở module tổng đài, phân quyền tổng đài và lấy các thông tin sau để gửi sang phía tổng đài Mộc 
- URL Domain ( Ví dụ: https://xxxxx.getflycrm.com/api/callcenter/sync_call? )
- Token Secret

B2: Liên hệ đội kỹ thuật của Mộc để được hỗ trợ cài đặt và tích hợp tổng đài, lấy 2 thông tin sau:

- Secret
- Đường dẫn Click to Call

Gắn 2 thông tin tổng đài cung cấp này vào Getfly 
Cách gắn như sau: Vào Cài đặt --> Tích hợp --> Tích hợp tổng đài --> Tổng đài Mộc

- Thông tin bên tổng đài gửi:
Đường dẫn: http://210.245.26.64/click2call/mocmedia.php?callernum=100&destnum=0987654321&secret=xxxxx
SECRET: xxxxx
- Thông tin cấu hình trên Getfly như sau:
Đường dẫn: http://210.245.26.64/click2call/mocmedia.php?callernum=[extension]&destnum=[phone]&secret=[secret]
SECRET: xxxxx

B3: Phân số máy nhánh và phân quyền cho nhân viên trên hệ thống Getfly theo hướng dẫn sau: https://wiki.getfly.vn/portal/post/1684

Chúc anh/chị có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)