Hướng dẫn tích hợp tổng đài Oncall FPT V2

Tổng đài - Call Center

499 lượt xem

2022-12-22 04:15:32

Để tích hợp tổng đài Oncall FPT v2, Anh/chị vào phần Cài đặt -> Tích hợp -> Tổng đài 

Lựa chọn tổng đài Oncall FPT v2

Các thông tin cần tích hợp bao gồm:

1, Tài khoản: Lấy từ bên tổng đài

2, Mật khẩu: Lấy từ bên tổng đài

3, Extension Domain: Lấy từ trang quản lý của tổng đài

4, Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi

https://c02.oncall.vn:8900/api/call_logs/list

5, URL get token:

https://c02.oncall.vn:8900/api/account/credentials/verify

6, URL click to call

https://c02.oncall.vn:8900/api/extensions/call

7. URL Get File Call

https://c02.oncall.vn:8900/api/recordfiles/extension/list

8. URL File Call

https://c02.oncall.vn:8883/filedown/{file_path}?filename={file_name}

Chú ý: Hỏi lại thông tin URL khi tích hợp với bên tổng đài do phiên bản này mỗi khách hàng có thể là URL khác nhau (thông tin từ 4 đến 8)

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

5/5 (1 lượt)