Hướng dẫn tích hợp tổng đài Abenla trên hệ thống Getfly 4.0

Tổng đài - Call Center

120 lượt xem

2023-06-27 04:45:10

Chào anh/ chị

Để tích hợp tổng đài Abenla, anh/chị cần xin các thông tin cấu hình từ bên tổng đài:

  •  Service name: XXX
  •  Auth User: XXX
  • -Auth Key: XXX
  •  URL get logs: http://apivoice.abenla.com/api/GetCallHistory
  •  URL Click to call: http://apivoice.abenla.com/api/AutoCall

Sau khi đã có thông tin tích hợp, Anh/chị vào Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp Tổng đài => Chọn tổng đài Abenla => Điền thông tin cấu hình tương ứng 

 Sau khi tích hợp xong, lấy các thông tin dưới đây gửi cho phía tổng đài để lấy thông tin popup cuộc gọi:

  • URL: {Domain}/api/callcenter/abenla_call
  • Secret: XXXXX

​​​​​​​Ví dụ:

+ Domain đang cần mở tích hợp với tổng đài Abenla: https://xxx.getflycrm.com => URL sẽ gửi cho bên Abenla: là https://xxx.getflycrm.com/api/callcenter/abenla_call

+ Secret: Liên hệ với Getfly để lấy Secret key

Ngoài ra, để lấy thông tin popup cuộc gọi, anh/ chị cũng có thể vào trang tổng đài Abenla và thao tác như hình để cài đặt. Thông tin URL và Secret lấy ở phía trên

Chúc anh/ chị thao tác thành công

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)