NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI ABENLA VÀ GETFLY

Tổng đài - Call Center

120 lượt xem

2023-09-11 10:28:11

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI ABENLA VÀ GETFLY

Khi kết nối tổng đài Abenla và Getfly có thể thực hiện cuộc gọi gián tiếp từ giao diện Getfly, đồng bộ và lưu trữ lịch sử cuộc gọi, gắn thông tin cuộc gọi với thông tin khách hàng.

Cụ thể:

1.       Thực hiện cuộc gọi

-  Người dùng click trực tiếp vào số điện thoại đã được lưu trên Getfly, có cửa số popup thiết bị cài đặt extension (ipphone, softphone như zoiper, xlite....)xuất hiện bên dưới, ấn Gọi để thực hiện cuộc gọi. Việc thực hiện cuộc gọi này phụ thuộc quyền của người thao tác trên Getfly, và số máy nhánh đã được cài đặt. Khi nhấn gọi ngay, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

+ Cách 2: Người dùng ấn số trực tiếp trên phần mềm ipphone, softphone như zoiper, xlite

-   Nhận cuộc gọi: khi có cuộc gọi tới phần mềm ipphone, softphone như zoiper, xlite sẽ xuất hiện popup, những tài khoản với máy nhánh tương ứng được nhận cuộc gọi sẽ hiện popup để nhận cuộc gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

Lưu ý: Để đảm bảo việc đường truyền nghe gọi không bị gián đoạn thì:

-         Nhân viên phải được phân máy lẻ và phân quyền
-         Có thiết bị nghe chuyên dụng và tương thích với máy tính
-         Internet ổn định

2. Lưu trữ lịch sử cuộc gọi.

-  Thời gian lưu cuộc gọi: mỗi chu kỳ 10p Getfly gọi API sang hệ thống tổng đài Abenla để lấy log các cuộc gọi đã kết thúc và có thời gian bắt đầu trong khoảng 30 phút từ thời điểm lấy trở lại.

- Cuộc gọi được ghi vào tài khoản, khách hàng tương ứng trên Getfly. Nếu số điện thoại tương ứng với nhiều khách hàng trên Getfly thì cuộc gọi được ưu tiên lưu tại khách hàng tạo trước. Nếu số điện thoại chưa có thông tin trên Getfly thì được lưu thành “Số máy lạ”

- Cuộc gọi được lấy và định danh dựa vào ID cuộc gọi. Trạng thái cuộc gọi được lấy theo trạng thái của cuộc gọi trên hệ thống tổng đài:

+ Cuôc gọi đi lỡ: thao tác gọi đi khách hàng không nhắc máy,  hoặc nhân viên chưa chờ hết chuông chờ đã gác máy

+ Cuộc gọi đi  thành công: thao tác gọi đi khách hàng nghe máy (hệ thống bắt đầu tính dây đàm thoại)

+ Cuộc gọi đến lỡ: khách hàng gọi đến nghe hết lời chào không có nhân viên nào nghe máy, hoặc khách hàng chưa nghe hết chuông chờ đã gác máy (Việc nghi  nhận log cuộc gọi lỡ cho máy nhánh nào tuỳ thuộc vào kịch bản tổng đài)

+ Cuộc gọi đến thành công: khách hàng gọi đến và nhân viên nghe máy ( hệ thống bắt đầu tính giây đàm thoại) 

3. Ghi âm cuộc gọi:

Mọi cuộc gọi thành công đều được ghi âm. Thời hạn, dung lượng ghi âm có thể tuỳ thuộc gói cước sử dụng. Việc ghi âm này được thực hiện và lưu trữ bởi tổng đài Abenla. Trên giao diện Getfly, các phần thể hiện ghi âm đều là dẫn link tới file ghi âm trên hệ thống tổng đài.

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)