Cách thêm email vào đơn hàng hàng loạt

Bán hàng

558 lượt xem

2020-08-05 13:52:46

Anh/chị muốn thêm email vào nhiều đơn hàng cùng lúc thì anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Vào tab Bán hàng => Chọn thời gian muốn download đơn hàng xuống => Ấn download


Bước 2: Anh/chị mở file vừa download, điền thông tin email vào các đơn hàng tương ứng và Save lại:


Bước 3: Anh/chị chọn Tải lên => Chọn ghi đè dữ liệu nếu trùng mã => Tải lên

Chúc anh/chị thành công!


Bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)