Auto thông báo điểm thưởng dã tích luỹ được cho khách hàng

Tài chính - Kế toán

633 lượt xem

2019-12-31 15:02:03

Auto thông báo điểm thưởng dã tích luỹ được cho khách hàng 

1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Cài đặt  ở phần điều kiện của Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn điều kiện cho hành động ở mục NẾU: 
+ Đặt tên cho Auto

+ Phần hành động chọn " Thành toán đơn hàng" 
+ Phần Với điều kiện chọn " Loại đơn hàng " chọn " IN" chọn tiếp " Đơn hàng bán"


3. Cài đặt phần hệ quả cho Auto

- Click vào biểu tượng SMS để chọn hệ quả gửi SMS

- Chọn thời gian số ngày đợi để gửi tin nhắn

Ví dụ: thời gian đợi là 0 tương ứng là gửi ngay lập tức

          thời gian đợi là 1 tương ứng là sau  1 ngày  mới gửi sms

- Chọn Brandname 

- Soạn nội dung SMS muốn gửi : Trong nội dung sms sử dụng biến {{current_bonus_score}} để thể hiện Điểm thưởng hiện tại của khách hàng 


4. Nhấn vào " Lưu quy trình  " để lưu auto


5. Bật kích hoạt auto
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)