Quyền xem yêu cầu chi phí trên Getfly 4.0

Tài chính - Kế toán

84 lượt xem

2024-01-23 10:16:00

 

Chào anh/chị,

Những người sau sẽ được xem yêu cầu chi phí trên Getfly CRM 4.0:

1. Người tạo yêu cầu chi phí trên hệ thống sẽ xem được yêu cầu chi phí do mình tạo ra:

2. Người có quyền xem tất cả yêu cầu chi phí trên hệ thống:

3. Người có quyền duyệt yêu cầu chi phí :

4. Người có chức vụ cao nhất trong một phòng ban sẽ xem được yêu cầu chi phí của nhân viên cấp dưới tạo:

  • Ví dụ: Tài khoản A là trưởng phòng - Người có chức vụ cao nhất trong phòng bán hàng sẽ xem được các yêu cầu chi phí của nhân viên cấp dưới 

5. Cấp trên có chức vụ cao nhất trong phòng ban trên sẽ xem được yêu cầu chi phí của phòng ban dưới trực thuộc: 

  • Ví dụ: Tài khoản Kim Phượng là cấp trưởng phòng là người có chức vụ cao nhất trong phòng kinh doanh (hình ảnh) sẽ xem được các yêu cầu chi phí của các tài khoản của phòng ban dưới trực thuộc như : Team 1, Team 2, Team KD.

 

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)