Xem nhiều nhất

 
Phần thống kê KH giới thiệu KH có nghĩa là gì?

Chào anh chịTrong thống kê Affiliate có 1 bảng Thống kê Khách hàng giới thiệu khách hàng, phần này sẽ lọc ra những khách hàng trên hệ thống đã giới thiệu 1 ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

300 lượt xem

26/03/2019

Thống kê Affiliate ghi nhận theo thời gian nào?

Hiện tại trên hệ thống ở phần Thống kê Affiliate ghi nhận người giới thiệu tại thời gian tạo khách hàng mới đó. Vậy nên khi anh/chị xem báo cáo thống kê ...

Thống kê Affiliate

397 lượt xem

10/12/2018

Download thống kê Affiliate

Bạn muốn Download thống kê Affiliate trước tiên bạn vào >KPI> thống kê Affiliate> sau đó bạn chọn các điều kiện lọc , có thể chọn lọc theo nhóm ...

Thống kê Affiliate

370 lượt xem

07/09/2018

Khách hàng giới thiệu khách hàng trên GetFLy ghi nhận ra sao?

Các cách ghi nhận người giới thiệu khách hàng:CÁCH 1:Khi thao tác thêm tay từng khách hàngCÁCH 2:Khi upload khách hàng từ file excel => nhập vào cột người giới ...

Khách hàng

406 lượt xem

07/07/2018

Module Thống kê Affilate hoạt động như thế nào?

1. Số lượng khách hàng được giới thiệu:Thống kê mức độ tăng trưởng khách hàng được giới thiệu theo mốc thời gian mà a chị chọn để xem (theo tuần, ...

Đào tạo mindset

472 lượt xem

30/12/2017