Download thống kê Affiliate

Thống kê Affiliate

394 lượt xem

07/09/2018

Bạn muốn Download thống kê Affiliate trước tiên bạn vào >KPI> thống kê Affiliate> sau đó bạn chọn các điều kiện lọc , có thể chọn lọc theo nhóm khách hàng hoặc tên khách hàng ,người phụ trách > sau đó ấn áp dụng 

Sau đó sẽ ra bảng bạn có thể chọn thời gian cần thống kê, sẽ hiện ra bảng thống kê và có nút "Tải xuống" kích vào đó bạn có thể down được bảng thống kê Affiliate. Chúc bạn thành công!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan