Phần thống kê KH giới thiệu KH có nghĩa là gì?

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

322 lượt xem

26/03/2019

Chào anh chị

Trong thống kê Affiliate có 1 bảng Thống kê Khách hàng giới thiệu khách hàng, phần này sẽ lọc ra những khách hàng trên hệ thống đã giới thiệu 1 khách hàng khác sử dụng dịch vụ/sản phẩm của công ty. Để kiểm tra, anh chị click vào tên khách hàng đó, vào tab giới thiệu để xem KH được giới thiệu là ai


Khi click vào tên KH được giới thiệu => chỉnh sửa khách hàng anh chị cũng sẽ xem được KH giới thiệu là ai


Chúc anh chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan