Xem nhiều nhất

 
Getfly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing nào?

Hiện tại Getfly có thể kết nối được các nhà cung cấp Mail sau:1- Mail Maraz: https://maraz.io/2- Mail Linex3- Gmail : https://www.google.com/intl/vi/gmail/about/#4- Mail ...

Marketing - Email

1468 lượt xem

29/12/2017

Phân quyền theo dõi Khách hàng

Thay vì dùng quyền xem tất cả KH, anh/chị dùng quyền xem tất cả KH của phòng ban trực thuộc. Các KH không cần nhân viên quản lý thì chị cho 1 nhân viên thuộc ...

Khách hàng

488 lượt xem

30/12/2017

Xoá đơn hàng - Khách hàng

Trong GetFly đơn hàng không xóa được mà chỉ hủy được. Để hủy được đơn hàng chị phải có quyền hủy đơn hàng. Để xóa KH thì chị cũng phải có ...

Khách hàng

792 lượt xem

30/12/2017

Làm thế nào để theo dõi được tổng doanh số đã được chia từ đơn hàng của người khác?

Để theo dõi được tổng doanh số được chia của người khác trước hết anh chị phải có quyền xem KPI của người đó. Sau đó anh chị vào phần KPI --> KPI cá ...

Đào tạo mindset

348 lượt xem

21/03/2018

Làm thế nào để thêm số điện thoại của 1 người liên hệ nếu người đó có nhiều số điện thoại khác nhau?

Vì mục đích hỗ trợ khách hàng có thể tự động gửi SMS marketing cho khách hàng nên hiện tại hệ thống chỉ cho phép ghi nhận cho mỗi người liên hệ 1 số ...

Đào tạo mindset

317 lượt xem

27/03/2018

Có cách nào ghi nhận lại những đơn hàng gắn với 1 người liên hệ của 1 công ty hay không?

Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ ghi nhận đơn hàng cho người lien hệ mà ghi nhận doanh thu đó cho khách hàng. Cách giải quyết trường hợp này anh chị có thể ...

Đào tạo mindset

348 lượt xem

29/03/2018

Khi xóa tài khoản của nhân viên những KH do NV đó phụ trách có mất đi k?

Khi xóa tài khoản của nhân viên thì Kh do nhân đó phụ trách k bị mất đi mà vẫn giữ nguyên trạng thái do nhân đã xóa là người phụ trách, để tìm lại đc ...

Đào tạo mindset

346 lượt xem

21/03/2018