Khi xóa tài khoản của nhân viên những KH do NV đó phụ trách có mất đi k?

Đào tạo mindset

327 lượt xem

21/03/2018

Khi xóa tài khoản của nhân viên thì Kh do nhân đó phụ trách k bị mất đi mà vẫn giữ nguyên trạng thái do nhân đã xóa là người phụ trách, để tìm lại đc đối tượng KH đó a/c có thể tìm KH theo phòng ban cũ của nhân viên đã bị xóa tài khoản.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan