Làm thế nào để theo dõi được tổng doanh số đã được chia từ đơn hàng của người khác?

Đào tạo mindset

334 lượt xem

21/03/2018

Để theo dõi được tổng doanh số được chia của người khác trước hết anh chị phải có quyền xem KPI của người đó. Sau đó anh chị vào phần KPI --> KPI cá nhân --> Tìm người người anh chị muốn xem --> Kéo xuống dưới xem phần lợi nhuận được chia.

Ảnh minh họa:


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan