Nhân viên kinh doanh báo cáo trong chi tiết khách hàng như thế nào?

Đào tạo mindset

973 lượt xem

03/01/2018

Đây là ví dụ về việc nhân viên GetFly báo cáo sau khi tìm hiểu thông tin về khách hàng

#Key: (Dùng để tìm kiếm)

Tổng quan nghành: Anh Hiếu là nv bên mảng nhân sự, công ty sản xuất và kinh doanh gạo
Kênh phân phối: Không bán lẻ, chỉ bán buôn
Chi tiết phòng ban: Có phòng kinh doanh, không có phòng MKT.

Phương pháp tìm kiếm khách hàng: KH do kinh doanh tự tìm kiếm ( những doanh nghiệp xuất khẩu gạo hoặc những doanh nghiệp mua đi bán lại)
Hiện trạng: Trước giờ không sử dụng PM nào cả.
Nhu cầu: Anh cần tìm kiếm những PM thiên về mảng nhân sự, giúp anh quản lý nhân sự.
>Gioiws thiệu PM và module nhân sự, anh không nhận được demo, gửi lại demo

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan