Xem nhiều nhất

 
Auto thông báo điểm thưởng đã tích luỹ được cho khách hàng 4.0

Auto thông báo điểm thưởng đã tích luỹ được cho khách hàng 1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto2. Cài ...

Hướng dẫn sử dụng

81 lượt xem

14/12/2020

Điểm thường của Kh để làm gì

Điểm thưởng của Kh có thể dùng để thanh toán đơn hàngThiết lập tỷ lệ quy đổi điểm thưởngKhi thanh toán đơn hàng, chọn hình thức điểm thưởng để ...

Bán hàng

296 lượt xem

24/01/2018

Tại sao tôi thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng mà không hiện số điểm thưởng hiện tại

Khi anh/chị thanh toán đơn hàng , lựa chọn hình thức thanh toán là ĐIỂM THƯỞNG mà không hiện thị số điểm thưởng của khách hàng Nguyên nhân: do hình ...

Bán hàng

368 lượt xem

02/03/2019

Cách thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng

Cách thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng:- Để thanh toán đơn hàng, anh/chị vào chi tiết đơn hàng click vào tab THANH TOÁN- Nếu khách hàng thanh toán bằng điểm ...

Bán hàng

340 lượt xem

02/03/2019