Điểm thường của Kh để làm gì

Bán hàng

277 lượt xem

24/01/2018

Điểm thưởng của Kh có thể dùng để thanh toán đơn hàng

Thiết lập tỷ lệ quy đổi điểm thưởng


Khi thanh toán đơn hàng, chọn hình thức điểm thưởng để thanh toán

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan