Auto thông báo điểm thưởng đã tích luỹ được cho khách hàng 4.0

Hướng dẫn sử dụng

62 lượt xem

14/12/2020

Auto thông báo điểm thưởng đã tích luỹ được cho khách hàng 

1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Cài đặt  ở phần điều kiện của Auto

- Đặt tên cho Auto

- Kéo điều kiện cho hành động ở cột hành động bên phải: 

+ Phần hành động chọn " Thành toán đơn hàng" 
+ Phần Với điều kiện chọn " Loại đơn hàng " chọn " Equal " chọn tiếp " Đơn hàng bán"


3. Cài đặt phần hệ quả cho Auto

- Click vào biểu tượng SMS để chọn hệ quả gửi SMS

- Chọn thời gian số ngày đợi để gửi tin nhắn

Ví dụ: thời gian đợi là 0 tương ứng là gửi ngay lập tức

          thời gian đợi là 1 tương ứng là sau  1 ngày  mới gửi sms

- Chọn Brandname 

- Soạn nội dung SMS muốn gửi : Trong nội dung sms sử dụng biến {{current_bonus_score}} để thể hiện Điểm thưởng hiện tại của khách hàng 


Cuối cùng, anh/chị nhấn lưu và kích hoạt auto.

Chúc anh/chị thành công!


5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Bùi Bích Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan