Cách thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng

Bán hàng

326 lượt xem

02/03/2019

Cách thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng:

- Để thanh toán đơn hàng, anh/chị vào chi tiết đơn hàng click vào tab THANH TOÁN


- Nếu khách hàng thanh toán bằng điểm thưởng => anh/chị chọn phần hình thức thanh toán là TÍCH ĐIỂM
Màn hình thanh toán sẽ hiện thị Số điểm hiện tại của khách hàng đã tích được và anh/chị sẽ nhập số điểm mà khách hàng muốn dùng để thanh toán đơn hàng là bao nhiêu.

LƯU Ý:

- Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng:1 điểm tương đương với giá trị bao nhiêu: sẽ được setup ở phần cài đặt CRM - Nếu anh/chị đang sử dụng module Tài chính - công nợ : sẽ không thanh toán đơn hàng bằng điểm thưởng được

- Hình thức thanh toán TÍCH ĐIỂM là hình thức thanh toán mặc định của hệ thống , để sử dụng khi thanh toán bằng điểm thưởng.

Các hình thức thanh toán có tên tương tự như ĐIỂM THƯỞNG, ... là các hình thức thanh toán mà anh/chị tự tạo thêm nên sẽ không dùng trong các trường hợp thanh toán bằng điểm thưởng

Chúc anh/chị thao tác thành công!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan