Cách sử dụng tính năng mẫu tin nhắn nhanh ở Module Social trên giao diện Getfly CRM 3.0

Cách sử dụng tính năng mẫu tin nhắn nhanh ở Module Social trên giao diện Getfly CRM 3.0

0 lượt xem
29/11/2019
3.0 Hướng dẫn gửi yêu cầu xét duyệt ứng dụng trên Facebook

3.0 Hướng dẫn gửi yêu cầu xét duyệt ứng dụng trên Facebook

3 lượt xem
13/07/2018
3.0 Có thể cài đặt một tài khoản chỉ có thể quản lý một trang fanpage được hay không?

Có thể cài đặt một tài khoản chỉ có thể quản lý một trang fanpage được hay không?

0 lượt xem
26/01/2018
3.0 Tôi đã phân quyền cho nhân viên sử dụng facebook page nhưng vẫn không truy cập được vào tính năng quản lý facebook page tại module social crm?

Tôi đã phân quyền cho nhân viên sử dụng facebook page nhưng vẫn không truy cập được vào tính năng quản lý facebook page tại module social crm?

0 lượt xem
15/01/2018

Xem nhiều nhất