Hướng dẫn gửi yêu cầu xét duyệt ứng dụng trên Facebook

Social CRM

8905 lượt xem

13/07/2018


Dành cho khách hàng sử dụng Server riêng

1. Đăng nhập vào https://developers.facebook.com vào chọn App cần Review

2. Trong chi tiết App chọn Mục App Review (Xét duyệt ứng dụng)


Tại màn hình App Review chọn Tab Current Submission > Click Add Items


Tại popup hiển thị lên tích chọn 2 giá trị manage_pages,  publish_pages và read_page_mailboxes sau đó Nhấn Add xxx Item.

Tại màn hình submission ta sẽ xuất hiện 3 giá trị cần phải review như hình. 


3. Mô tả chi tiết thông tin về 2 quyền pulish_pages và manage_pages

3.1 Quyền publish_pages

 Nhấn vào Add Details để bắt đầu mô tả về quyền

Popup sẽ hiển thị ra mô tả về quyền đó, ta lựa chọn như hình: 

 

Bước 1: Lựa chọn “Lets people publish content or respond to posts and comments as a Page (also requires manage_pages)”

Bước 2: Chọn Web Platforms

Bước 3: Mô tả lại các thức sử dụng quản lý facebook fanpage trong phần mềm Getfly CRM

- Cung cấp link đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào phần mềm (chọn tài khoản có quyền vào Social CRM nhưng chưa từng kích hoạt fanpage nào)

- Mô tả lại cách thức người dùng sử dụng ứng dụng facebook

Ví dụ: Tham khảo nội dung phía dưới

Social CRM is a function within the GetFly system that responds to messages and comments on the FB through the application.

1.    Access link xxx.getflycrm.com with user name and password provided username: xxxx, password: xxxx

2.    Select Social CRM on menu bar. FB log in screen will be shown up, select Allow access then OK.

3.    All FB fanpages which you are in admin all management roll will be shown up, choose to activate (number of fanpage is not limited)

4.    Respond to all message and comment from Facebook via Social CRM app

5.    Adding customers from Facebook management app on system or connect to GetFly CRM data. You can choose to create new contact or connect to existing contact in Crm system.

Lưu ý: Thay đổi đường đẫn đăng nhập và tài khoản đăng nhập phù hợp với hệ thống của đơn vị mình, tài khoản có quyền social và chưa kết nối facebook. Nếu hệ thống đã full người dùng, liên hệ Hotline 024.6262.7662 để được hỗ trợ.

Bước 4: Upload video quay lại màn hình mô tả các bước từ đăng nhập vào phần mềm, chọn chức năng quản lý fb, cấp quyền và thao tác với fanpage quản lý

- Ví dụ: Tham khảo nội dung video theo đường link :

https://drive.google.com/open?id=1XuGgzZn7Hft6MB7XPXXPhPIqOHMx3AY3

3.2   Quyền manage_pages làm tương tự như 3.1

 Note: Link video cho bước 4 : https://drive.google.com/file/d/1G_1Td3oguQl5mm_YVQEz2hdvlP59nmak/view

3.3 Quyền read_page_mailboxes làm tương tự như 3.1

4. Sau khi nhập thông tin mô tả 2 quyền trên nhấn vào Button " Submit For Review" để tiến hành gửi App cho Facebook

 


Tích chọn vào điều khoản và nhấn Submit từ poup bật lên 

Chờ đến khi FB phản hồi lại (khoảng 1 tuần tùy trường hợp)  Nếu Facebook yêu cầu upload hình đại diện ứng dụng thì dùng hình tại link: https://drive.google.com/open?id=1giydJwH3jmzIbaJQsWrsT0Ii-QqZ4b6i

5. Bussiness Verifycation

Sau thời gian chờ Review nếu ok facebook sẽ gửi lại email xác nhận đã hoàn thành bước 1 Review về các tính năng và quyền bước tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin công ty. Trong email phản hồi nhấn vào Start Business Verification

Trong màn hình popup hiện lên click tạo mới tài khoản và nhập các thông tin yêu cầu:

-Your Business Name: Tên doanh nghiệp 

-Your name: Tên của bạn

-Your Business Email: Email để liên hệ (lấy email công ty)

Sau đó nhấn “Create Account


Bước tiếp theo nhập vào thông tin công ty trong đăng ký kinh doanh

Chú ý phải nhập đúng 3 thông tin là: Tên công ty, địa chỉ và số điện thoại


Sau khi nhập xong nhấn Next để chuyển tiếp sang bước tiếp theo. Ở bước này Facebook yêu cầu một trong các giấy tờ chứng minh công ty có tồn tại (đăng ký kinh doanh, hóa đơn, giấy chứng nhận các giấy tờ này có tên một trong các thông tin trên)
Sau khi upload file lên hoàn tất facebook sẽ gửi thông tin về email đăng ký tại bước trước đó,  nhấn vào link Facebook gửi sau đó tích chọn đồng ý các điều khoản facebook đưa ra.

 Chờ tiếp facebook phản hồi.

 

4.8 / 5 ( 5 votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan