Những cập nhật liên quan tới tính năng " Công Việc" trên Getfly CRM

- Những lưu ý liên quan tới tính năng " Công Việc" trên Getfly CRM - Các cập nhật mới nhất

626 lượt xem
14/06/2021
Cách lọc các công việc đã hoàn thành trên Getfly

Cách lọc các công việc đã hoàn thành trên Getfly

711 lượt xem
05/05/2020
Làm thế nào để tôi lọc được các công việc đã hoàn thành trong dự án?

Làm thế nào để tôi lọc được các công việc đã hoàn thành trong dự án?

687 lượt xem
30/03/2020
Cách quản lý công việc trên Getlfy

Cách quản lý công việc trên Getlfy

794 lượt xem
30/03/2020
Các cách theo dõi, quản lý công việc trên Getfly

Các cách theo dõi, quản lý công việc trên Getfly

794 lượt xem
20/12/2019
Cách lọc các công việc đã hoàn thành

Cách lọc các công việc đã hoàn thành

280 lượt xem
07/06/2019
Người quản lý muốn biết công việc hoàn thành hay chưa thì làm như thế nào?

Người quản lý muốn biết công việc hoàn thành hay chưa thì phải vào chi tiết từng công việc để kiểm tra đúng không?

330 lượt xem
30/03/2019
Tại sao tôi cần cập nhật tiến độ của công việc

Tại sao tôi cần cập nhật tiến độ của công việc

227 lượt xem
30/03/2019
Hiển thị các công việc đã hoàn thành ở màn hình công việc F9

Hiển thị các công việc đã hoàn thành ở màn hình công việc F9

269 lượt xem
20/03/2019
Muốn cấp trên của mình xem công việc thì làm thế nào?

muốn cấp trên của mình xem công việc thì làm thế nào

715 lượt xem
15/02/2019
Quản lý công việc bằng Calendar

Quản lý công việc bằng Calendar

911 lượt xem
05/11/2018

Xem nhiều nhất