Những cập nhật liên quan tới tính năng " Công Việc" trên Getfly CRM

- Những lưu ý liên quan tới tính năng " Công Việc" trên Getfly CRM - Các cập nhật mới nhất

147 lượt xem
14/06/2021
Cách lọc các công việc đã hoàn thành trên Getfly

Cách lọc các công việc đã hoàn thành trên Getfly

280 lượt xem
05/05/2020
Làm thế nào để tôi lọc được các công việc đã hoàn thành trong dự án?

Làm thế nào để tôi lọc được các công việc đã hoàn thành trong dự án?

300 lượt xem
30/03/2020
Cách quản lý công việc trên Getlfy

Cách quản lý công việc trên Getlfy

353 lượt xem
30/03/2020
Các cách theo dõi, quản lý công việc trên Getfly

Các cách theo dõi, quản lý công việc trên Getfly

388 lượt xem
20/12/2019
Tôi muốn lọc các công việc quan trọng thì làm thế nào?

Tôi muốn lọc các công việc quan trọng thì làm thế nào?

262 lượt xem
23/11/2019
Tại sao công việc tôi không phải là người liên quan mà khi tìm kiếm công việc vẫn hiển thị

Tại sao công việc tôi không phải là người liên quan mà khi tìm kiếm công việc tôi liên quan lại hiện lên

364 lượt xem
26/07/2019
Làm thế nào lọc được công việc của nhân viên trong 1 khoảng thời gian?

Làm thế nào lọc được công việc của nhân viên trong 1 khoảng thời gian?

408 lượt xem
13/07/2019
Hiển thị màu sắc ở công việc

Hiển thị màu sắc ở công việc

295 lượt xem
03/07/2019
Khi cơ hội thành công hay thất bại sẽ tạo công việc cho nhân viên

Khi cơ hội thành công hay thất bại sẽ tạo công việc giao cho nhân viên

350 lượt xem
24/06/2019
Quản lý và theo dõi công việc trên app điện thoại

Quản lý và theo dõi công việc trên app điện thoại

367 lượt xem
15/06/2019
Cách lọc các công việc đã hoàn thành

Cách lọc các công việc đã hoàn thành

229 lượt xem
07/06/2019

Xem nhiều nhất