Làm thế nào lọc được công việc của nhân viên trong 1 khoảng thời gian?

Quản lý dự án - Công việc

256 lượt xem

13/07/2019

Chào các bạn!

 Để lọc những công việc của 1 nhân viên trong một khoảng thời gian, hay trong 1 tháng bạn làm như sau:

Bạn vào KPI nhân viên >chọn KPI công việc>chọn nhân viên cần tra >sau đó bạn chọn thời gian tháng này, hoặc ấn chữ "khác" để chọn thời gian khác.


Chúc các bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan