Tại sao công việc tôi không phải là người liên quan mà khi tìm kiếm công việc vẫn hiển thị

Quản lý dự án - Công việc

261 lượt xem

26/07/2019

Nếu anh/chị không phải là người liên (người quan tham gia) trong công việc đó


Nhưng khi vào chi tiết dự án công việc, vẫn thấy hiển thị công việc đó


Bởi vì, anh/chị đang được phân quyền xem tất cả các công việc trên hệ thống, nên sẽ xem được tất cả các công việc trên hệ thống ( kể cả những không việc mà mình không phải là người liên quan)Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan