Xem nhiều nhất

 
Xem thống kê lợi nhuận được chia trong của 1 nhân viên ở đâu?

Trong  1 số trường hợp nhân viên gián tiếp bán hàng ( không trực tiếp  bán hàng-  không phải là người thực hiện đơn hàng) để ghi nhận cho nhân ...

Đào tạo mindset

297 lượt xem

29/06/2019

Biểu đồ thống kê khách hàng được chăm sóc ở KPI nhân viên

Biểu đồ thống kê khách hàng được chăm sóc ở KPI nhân viên thể hiển số lượng khách hàng được chăm sóc lần cuối trong khoảng thời gian tương ứng - ...

KPI

370 lượt xem

21/06/2019

Tôi muốn thống kê các trao đổi của nhân viên trong khách hàng thì phải làm thế nào?

Để thống kê các trao đổi của nhân viên trong 1 khoảng thời gian nhất định (ngày/ tuần/ tháng/ năm) anh, chị vào mục KPI -> Nhân viên -> chọn tài khoản ...

KPI

354 lượt xem

11/04/2019

Tại sao tôi không xem được biểu đồ tròn doanh thu theo nguồn của nhân viên?

Chào anh chịKhi anh chị vào phần KPI nhân viên, anh chị có thể xem được doanh thu của nhân viên nói chung cũng như biểu đồ doanh thu theo nguồn, theo ngành của ...

KPI

460 lượt xem

14/03/2019