Xem thống kê lợi nhuận được chia trong của 1 nhân viên ở đâu?

Đào tạo mindset

317 lượt xem

29/06/2019

Trong  1 số trường hợp nhân viên gián tiếp bán hàng ( không trực tiếp  bán hàng-  không phải là người thực hiện đơn hàng) để ghi nhận cho nhân viên ta thường phần chia lợi nhuận cho nhân viên ở đơn hàng ấy
Cuối tháng để tổng  kết  tổng số lợi nhuận nhân viên ấy được chia anh/ chị vào mục KPI Nhân viên


 Kéo xuống bảng " ĐƠN HÀNG BÁN" xem ở cột " Lợi nhuận được chia"0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan