Biểu đồ thống kê khách hàng được chăm sóc ở KPI nhân viên

KPI

395 lượt xem

21/06/2019

Biểu đồ thống kê khách hàng được chăm sóc ở KPI nhân viên thể hiển số lượng khách hàng được chăm sóc lần cuối trong khoảng thời gian tương ứng 


- Số ngày hiển thị: là số ngày liên hệ lần cuối

- Con số 34 thể hiển số khách hàng do nhân viên đó phụ trách

- Thời gian: thời gian tạo mới khách hàng
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan