Xem nhiều nhất

 
Logic check tồn kho khi tạo phiếu xuất kho

Logic- Không sử dụng quy trình duyêt kho: Khi tạo mới phiếu xuất kho hệ thống sẽ check tồn kho luôn, không cho tạo mới khi có 1 sản phẩm bất kỳ không đủ số ...

Kho

316 lượt xem

07/05/2019

Tôi muốn thêm người duyệt phiếu xuất kho có được không?

Hiện tại trên hệ thống Getfly không thể thêm người thứ 2 vào để duyệt phiếu xuất/nhập kho. Chỉ có người Quản lý kho đó (Thủ kho) thì mới có quyền ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

450 lượt xem

15/01/2019