Logic check tồn kho khi tạo phiếu xuất kho

Kho

297 lượt xem

07/05/2019

Logic


- Không sử dụng quy trình duyêt kho: Khi tạo mới phiếu xuất kho hệ thống sẽ check tồn kho luôn, không cho tạo mới khi có 1 sản phẩm bất kỳ không đủ số lượng tồn trong kho


- Nếu sử dụng quy trình duyệt: Luôn cho phép tạo mới, hệ thống sẽ check tồn kho khi duyệt phiếu xuất kho

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan