Xem nhiều nhất

 
Tạo optinform cần các trường thông tin trắc nghiệm là các câu hỏi lựa chọn

Để tạo thêm các trường thông tin trắc nghiệm là các câu hỏi/ lựa chọn, anh/chị có thể tạo thêm trường dữ liệu mới ở:ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU -> KHÁCH ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

394 lượt xem

25/06/2019

Tôi muốn thay đổi thứ tự các trường thông tin trong phần Đơn hàng

Chào anh chịHiện tại Getfly đang hỗ trợ anh chị thay đổi thứ tự, vị trí của các trường thông tin trong phần Khách hàng, Công việc, Sản phẩm và Đơn hàng. ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

391 lượt xem

05/01/2019