Tôi muốn thay đổi thứ tự các trường thông tin trong phần Đơn hàng

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

422 lượt xem

05/01/2019

Chào anh chị

Hiện tại Getfly đang hỗ trợ anh chị thay đổi thứ tự, vị trí của các trường thông tin trong phần Khách hàng, Công việc, Sản phẩm và Đơn hàng. Để thao tác anh chị vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu


Tuy nhiên khi anh chị thay đổi vị trí thì chỉ có phần Khách hàng, Công việc và Sản phẩm mới áp dụng còn phần Đơn hàng hiện tại lại chưa thể thay đổi được. Phần Đơn hàng được tiêu chuẩn hóa giúp các công ty khi lên đơn hàng và theo dõi đơn tiện lợi nhất.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan