Xem nhiều nhất

 
Ghi nhận người giới thiệu khách hàng trên hệ thống như thế nào?

Hiện trên hệ thống có các cách để ghi nhận người giới thiệu khách hàng như sau:CÁCH 1:Khi thao tác thêm tay từng khách hàng:CÁCH 2:Khi upload khách hàng từ file ...

Thống kê Affiliate

433 lượt xem

06/05/2019

Cách chỉ dịnh domain khi tạo landingpage

1. V ào "  Cài đặt"  chọn  có mục  cấu hình  AFFILIATENhập tên domain muốn chỉ đinh ở khung thêm mới sau dấy nhấn lưu2. Sau đấy vào  ...

Đào tạo mindset

372 lượt xem

27/12/2018