Cách chỉ dịnh domain khi tạo landingpage

Đào tạo mindset

396 lượt xem

27/12/2018

1. V ào "  Cài đặt"  chọn  có mục  cấu hình  AFFILIATE
Nhập tên domain muốn chỉ đinh ở khung thêm mới sau dấy nhấn lưu


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%E1%BA%ADp_t%C3%AAn_domain.png

2. Sau đấy vào  Cài đặt của Landingpage  nhấn " Thay đổi URL" để chọn sau đấy chọn domain muốn chỉ đinh

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BB%8Bnh_2.png

Sau đấy đường dẫn landingpage sẽ sinh ra theo domain mà Anh/ chị đã chọn ở trên

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BB%8Bnh_3.png

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan