Xem nhiều nhất

 
Nhân viên kinh doanh báo cáo trong chi tiết khách hàng như thế nào?

Đây là ví dụ về việc nhân viên GetFly báo cáo sau khi tìm hiểu thông tin về khách hàng #Key: (Dùng để ...

Đào tạo mindset

605 lượt xem

03/01/2018