Xem nhiều nhất

 
Các cách chuyển đổi mối quan hệ của khách hàng đơn giản

Trong quá trình sử dụng phần mềm, để phân loại khách hàng chuẩn cho nhân viên tiện chăm sóc, GetFly đã chia nhỏ khách hàng theo từng mối quan hệ liên quan. Vậy ...

Khách hàng

571 lượt xem

18/10/2018