Các cách chuyển đổi mối quan hệ của khách hàng đơn giản

Khách hàng

545 lượt xem

18/10/2018

Trong quá trình sử dụng phần mềm, để phân loại khách hàng chuẩn cho nhân viên tiện chăm sóc, GetFly đã chia nhỏ khách hàng theo từng mối quan hệ liên quan. Vậy làm thế nào để luân chuyển, thay đổi mối quan hệ của khách hàng để tiện theo dõi nhất?


Có 4 cách thay đổi đơn giản và nhanh nhất, anh/chị có thể sử dụng là:

- Cách 1: Tại giao diện Khách hàng (F2) -> Tích chọn khách hàng cần đổi mối quan hệ -> Thao tác -> Mối quan hệ -> chọn Mối quan hệ cần thay đổi -> cuối cùng ấn Cập nhật để lưu lại thay đổi.
- Cách 2: Tại giao diện Khách hàng (F2) -> Ấn vào chữ i cạnh tên khách hàng cần chuyển đổi -> Mối quan hệ -> đổi sang mối quan hệ tương ứng


- Cách 3: Tại giao diện Khách hàng (F2) -> Click chuột vào Mối quan hệ của khách hàng cần thay đổi -> đổi sang mối quan hệ tương ứng


- Cách 4: Vào chi tiết trang khách hàng cần thay đổi -> Mối quan hệ -> đổi sang mối quan hệ tương ứng


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có trải nghiệm tuyệt vời với GetFly !

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan
Thêm mới mối quan hệ Thêm mới mối quan hệ

<p>Bạn muốn thêm mối quan hệ của khách hàng, trước tiên bạn phải có quyền admin, xong khi có quyền admin bạn thêm nhanh ở màn hình (F2) luôn ấn vào dấu cộng như hình vẽ</p><p><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/public/wiki/Khach_hang/m%E1%BB%91i_quan_h%E1%BB%87.png" alt=""><br></p><p>Sau khi ấn vào sẽ ra một bảng mối quan hệ khách hàng, rồi bạn có thể "thêm dòng "&nbsp;</p><p><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/public/wiki/Khach_hang/m%E1%BB%91i_quan_h%E1%BB%87_2.png" alt=""><br></p>

Thiết lập auto tạo đơn hàng thay đổi mối quan hệ và giao việc cho nhận viên Thiết lập auto tạo đơn hàng thay đổi mối quan hệ và giao việc cho nhận viên

<p>Auto tạo mới đơn hàng sẽ thay đổi mối quan hệ vào tạo công việc chăm sóc khách hàng cho nhân viên :</p><p>1 : Thêm mới auto chọn hành động là tạo mới đơn hàng, điều kiện là đơn hàng bán.</p><p>2 : Chon hệ quả : - Cập nhật thông tin khách hàng =&gt; chọn mối quan hệ muốn thay đổi</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Giao việc cho nhân viên =&gt; cài đặt tiêu đề, nội dung công việc, chọn người nhận việc, người giao việc.</p><p>3 : Cập nhật auto như hình.</p><p><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/public/wiki/auto.png" alt=""><br></p>

Tại sao tôi là người phụ trách KH không sửa được mối quan hệ của khách hàng Tại sao tôi là người phụ trách KH không sửa được mối quan hệ của khách hàng

<p>Người phụ trách khách hàng và phải có quyền sửa khách hàng mới có thể thay đổi được mối quan hệ của KH đó.<br><img src="https://demo2.getflycrm.com/uploads/files/public/wiki/quy%E1%BB%81n.png" alt=""><br></p><p>nếu không có quyền sửa vào chi tiết KH sẽ hiển thị như ảnh:</p><img src="https://demo2.getflycrm.com/uploads/files/public/wiki/s%E1%BB%ADa.png" alt=""><br>