Thiết lập auto tạo đơn hàng thay đổi mối quan hệ và giao việc cho nhận viên

Marketing Automation

456 lượt xem

07/07/2018

Auto tạo mới đơn hàng sẽ thay đổi mối quan hệ vào tạo công việc chăm sóc khách hàng cho nhân viên :

1 : Thêm mới auto chọn hành động là tạo mới đơn hàng, điều kiện là đơn hàng bán.

2 : Chon hệ quả : - Cập nhật thông tin khách hàng => chọn mối quan hệ muốn thay đổi

                            - Giao việc cho nhân viên => cài đặt tiêu đề, nội dung công việc, chọn người nhận việc, người giao việc.

3 : Cập nhật auto như hình.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan