Xem nhiều nhất

 
Muốn sửa tên mối quan hệ thì phải vào đâu?

Để sửa tên mối quan hệ trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:- Vào Cài đặt -> CRM - > Khách hàng -> Mối quan hệ- Tại đây, anh/chị click bút sửa vào ...

Hướng dẫn sửa/xóa mối quan hệ khách hàng

Để sửa/xóa bớt các mối quan hệ không cần dùng, anh/chị thao tác như sau:- Vào mục Cài đặt -> CRM -> Mối quan hệ -> click ô bút chì (để sửa thông tin) ...

Khách hàng

201 lượt xem

30/12/2019

Các cách chuyển đổi mối quan hệ của khách hàng đơn giản

Trong quá trình sử dụng phần mềm, để phân loại khách hàng chuẩn cho nhân viên tiện chăm sóc, GetFly đã chia nhỏ khách hàng theo từng mối quan hệ liên quan. Vậy ...

Khách hàng

571 lượt xem

18/10/2018

Tại sao tôi là người phụ trách KH không sửa được mối quan hệ của khách hàng

Người phụ trách khách hàng và phải có quyền sửa khách hàng mới có thể thay đổi được mối quan hệ của KH đó.nếu không có quyền sửa vào chi tiết KH sẽ ...

Khách hàng

386 lượt xem

21/07/2018